EHBO-vereniging Bleiswijk
Opleidingen en hulpverlening bij evenementen
EHBO-vereniging Bleiswijk 
Postbus 940
2665ZX BLEISWIJK      
 
Opgericht 
26 januari 1955
 
Cursuslokaal:
Scoutinggebouw
"de Cranenborgh"
Gotzenhainsingel 5
2665KP Bleiswijk
Traumatische ervaring?
Op zoek naar een bestuurslid

Op 6 april is onze jaarvergadering.

i.v.m. het aftreden van Pieter Zonneveld als algemeen bestuurslid zijn wij op zoek naar kandidaten voor deze functie in het bestuur.

Taken

Als algemeen betuurslid ben je nauw betrokken met de activiteiten van de vereniging. Enkele keren per jaar vergaderen wij om lopende zaken te bespreken en het lesprogramma samen te stellen. Bestuurstaken worden onderling verdeeld. Natuurlijk zijn er volop mogelijkheden te bedenken om jezelf te ontplooien. Een frisse blik kan tot een mooi resultaat leiden.

Voel jij je geroepen iets in het bestuur te betekenen eem dan contact op met Janny  Hofman en meld je aan  dat kan tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering!

BBQ op 6 april 2017

Na afloop van de ledenvergadering is er een gezellig samenzijn met BBQ voor de leden en hun partners.

De bijdrage in de kosten is € 7.50 p.p. 

Laat ons even weten of jij met of zonder partner aanwezig zal zijn.

Graag voor 31 maart aanmelden bij Janny Hofman

DAAR STA JE DAN!


Je hebt net een hulpverlening gedaan, het slachtoffer wordt in de ambulance geladen en daar sta je dan. Dit overkomt heel veel hulpverleners!

Op donderdag 2 februari gaan we een les wijden aan dit onderwerp!

Die avond komen de mensen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond die ons precies vertellen hoe een 112-melding wordt behandeld. Met de nadruk op de nazorg voor de hulpverlener want als de ambulance vertrekt, blijft er (soms) nog een slachtoffer achter.

Je hebt net een behoorlijke traumatische ervaring achter de rug en die kan grote gevolgen hebben.

Wij proberen jullie op deze avond een handvat te geven, om die ervaring te verwerken. 

Cursus EHBO aan Kinderen

Op maandag 6 februari a.s. starten wij met een nieuwe cursus Eerste Hulp Aan Kinderen. Op deze cursus leert u wat u moet doen als een kind een ongeval krijgt. Ook komen de verschillende kinderziekten aan bod. Wist u dat de meeste ongevallen in en om het huis gebeuren?

De cursus duurt 4  maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur en wordt afgesloten met een examen.

De kosten zijn  € 95.-- (inclusief lesmateriaal en examen) Kosten kunnen bij diverse ziektekostenverzekeringen worden gedeclareerd.

U kunt zich aanmelden via de website of via de secretaris. 

Geslaagd voor het Lotus-examen

Jullie hebben de afwezigheid van Caroline en Marjolein de afgelopen 2 jaar vast en zeker opgemerkt. Dat was niet zonder reden. Zij waren druk bezig met de opleiding tot "Lotus-slachtoffer" Op zaterdag 10 december hebben zij examen gedaan. Ze zijn allebei geslaagd.

Dat betekent dat onze vereniging nu een beroep kan doen op maar liefst 6 Lotussen. Pieter, Maarten, Annemarie, Chris, Caroline en Marjolein.

Samen met onze instructeurs Frederique en Louisa vormen zij een schitterend team die de cursussen een heel stuk realistischer maken.

herhalingslessen voor Reanimatie en Eerste hulp aan Kinderen

Vanwege de interne verhuizing in het gebouw, gaan we vanaf eind januari 2017 van start met de herhalingslessen voor REANIMATIE en EHBO aan kinderen. Jullie krijgen daarvoor een oproep.

In januari starten we ook met een nieuwe cursus EHBO aan Kinderen, je kunt er nog steeds voor inschrijven!

Interne verhuizing

Zoals eerder bekend gemaakt is het scoutinggebouw vanaf 1 november 2016 eigendom van de Scouting.

Dat betekent dat de benedenverdieping nu wordt verhuurd aan "KDV Just Kiddies" en wij onze plaats moeten afstaan. Voor EHBO-Bleiswijk betekent dit dat wij naar de bovenzaal verhuisd zijn. We hopen dat wij op die plaats met dezelfde inzet ons werk voort te kunnen zetten. Definitieve afspraken worden in de loop van het seizoen gemaakt over gezamenlijk gebruik van elkaars spullen. Daarmee doelen we op tafels, stoelen etc.

Evenementen

Om het aanmelden voor een evenement gemakkelijker te laten verlopen hebben we een tabblad "Evenementen" toegevoegd. Heb je interresse om te helpen vul het in en verstuur het. 

Zo weten wij op wie we een beroep kunnen doen als er hulp wordt gevraagd.

Nieuwe uitgave lesmateriaal

Het Oranje Kruis heeft een nieuwe handleiding voor de EHBO-lessen uitgebracht.

Er staat voor de EHBO-er dus weer heel wat nieuws te leren op het programma. wij gaan vanaf de 2e les met jullie weer zoveel mogelijk met de nieuwe werkwijze aan de slag. er is een uitreksel in de maak die de verschillen in beeld brengen tussen de 26e en 27e druk.

De nieuwe uitgave kost €30,00 en is tijdens de opkomsten te bestellen. (graag vooraf betalen) 

lidmaatschap

In principe kan iedereen lid worden van de EHBO-vereniging Bleiswijk.

Daarvoor is het bezit van een geldig EHBO-diploma niet noodzakelijk.

Het lidmaatschap van de vereniging kost u € 45,00 per jaar

leden die via incasso betalen krijgen daarvoor een korting van € 2,50.

De factuur is voorzien van de tekst "vervolgles", daardoor is het mogelijk om de kosten bij enkele ziektekostenverzekeringen te declareren

Via onderstaande link kunt u zien wat uw verzekeraar vergoed

 http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus